Triliarda

prirodzené číslo

Triliarda je miliarda biliónov, čiže 1021; v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva sextilión.