Tuner je technické zariadenie, ktoré umožňuje spracovať vysokofrekvenčný signál, získaný z antény, a dekódovať z neho signál pre ďalšie spracovanie. Môže to byť samostatné zariadenie alebo súčasť iného komplexnejšieho elektronického zariadenia (napríklad televízora alebo rádioprijímača).

Tuner

Typy tunerov upraviť

  • Televízny tuner
  • Rozhlasový tuner – dekóduje z rádiového signálu signál jednej stanice (modulovaný najčastejšie AM alebo FM) a ten prevádza na nízkofrekvenčný elektrický signál v akustickom pásme.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tuner na českej Wikipédii.