Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Twist pozri Twist (rozlišovacia stránka).

Twist je druh spoločenského tanca.

Autorom twistu je americký skladateľ a spevák Hank Ballard, autor skladby „The Twist“ z r. 1958. Twist sa vo svete začal tancovať v roku 1961.

Charakteristickým znakom twistu je rotácia bedier okolo vertikálnej osi. Niektoré z prvkov tanca majú pôvod v tradičnom ľudovom africkom tanci - v tanci plodnosti.