UFA Kristallpalast

UFA Kristallpalast je jedno z najvýraznejších diel rakúskej skupiny COOP Himmelb(l)au, postavené v rokoch 1993 - 1998 v Drážďanoch v Nemecku. V roku 1999 bola táto budova ocenená Nemeckou cenou za architektúru.

UFA Kristallpalast
UFA Kristallpalast

Architektonický zámerUpraviť

Zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý by nielen priťahoval pozornosť a vzbudzoval emócie, ale ktorý by sa stal dôstojným miestom stretávania miestnych obyvateľov.

Kompozičné a dispozičné riešenieUpraviť

Budova pozostáva z dvoch opticky aj funkčne diferencovaných celkov: masívny betónový blok, obsahujúci osem kinosál rôznych veľkostí s 2 600 miestami na sedenie a transparentný sklený "kryštáľ" slúziaci ako vstupný priestor ku kinosálam a zároveň ako mestské fórum zároveň. "Kryštáľ" obsahuje aj volne zavesenú dvojkuželovitú hmotu ktorá slúži ako kaviareň a bar.

Konštrukčný systémUpraviť

Kryštalická forma je tvorená oceľovým nosným skeletom so sklenými výplňami. Kinoblok je z oceľobetónu.

Iné projektyUpraviť

ZdrojeUpraviť