UTC+01:00

časové pásmo

UTC+1 je označenie pre časové pásma, v ktorých hodiny ukazujú o 1 hodinu viac ako v UTC. Medzi tieto pásma patria:

UTC+01:00