U (enzýmová jednotka)

U je značka bezmennej enzýmovej jednotky používanej najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia (nevolala sa, ako sa často chybne uvádza, "enzýmová jednotka")

Je definovaná ako množstvo enzýmu, ktoré premení za optimálnych podmienok 1 μmol substrátu za 1 minútu. U sa meria v μmol/min a väčšinou pri 25 °C.