Ubytovanie je poskytnutie miesta na bývanie alebo samotné miesto na bývanie. Môže byť trvalé, prechodné alebo krátkodobé.

Pozri aj upraviť