Ulica

upravená cesta obyčajne s dvoma radmi budov
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Ulica pozri Ulica (rozlišovacia stránka).

Ulica je verejná časť sídla spájajúca budovy v urbanistickom kontexte, kde sa ľudia môžu slobodne zhromažďovať, stretávať a pohybovať sa. Ulice môžu byť jednoduché, tvorené hlinených povrchom, častejšie sú spevnené tvrdým, trvalým povrchom ako napríklad kameňom alebo betónom. Časti ulíc môžu byť upravené asfaltom, vybavené koľajami alebo inak pripravené na inú ako pešiu dopravu.

Rue Ney vo francúzskom Lyone

Pravopis v slovenčine[1][2]Upraviť

Neskrátený tvar názvuUpraviť

Pravopis v prípadoch, v ktorých slovo ulica (alebo námestie, sad, cintorín a pod.) stojí na konci pomenovania ulice (alebo námestia a pod.), nie je problematický (napr. Hviezdoslovova ulica). No v prípadoch, v ktorých slovo ulica (a pod.) stojí na začiatku pomenovania ulice, vzniká problém, či písať veľkým začiatočným písmenom slovo ulica (a pod.) alebo až slovo, ktoré nasleduje po slove ulica (a pod.), inými slovami: či považovať za začiatok vlastného mena už slovo ulica (námestie) alebo až slovo, ktoré za ním nasleduje. Do roku 1991 bol podľa Pravidiel slovenského pravopisu záväzný prvý spôsob (malé zač. písmeno v slove ulica a veľké zač. písmeno v nasledujúcom slove), od roku 1991 je záväzný druhý spôsob (veľké zač. písmeno v slove ulica a malé zač. písmeno v nasledujúcom slove). Napr.:

 • po novom: Ulica osloboditeľov - po starom: ulica Osloboditeľov
 • po novom: Ulica Jozefa Cígera Hronského - po starom: ulica Jozefa Cígera Hronského (ak je výraz za slovom ulica sám o sebe vlastným menom, píše sa samozrejme aj po novom veľkým začiatočným písmenom)
 • po novom: Námestie hrdinov - po starom: námestie Hrdinov
 • po novom: Most SNP - po starom: most SNP

Skrátený tvar názvuUpraviť

Iný je však pravopis, keď je názov ulice (námestia a pod.) uvedený v skrátenej podobe, t.j. s vynechaním samotného slova ulica (námestie a pod.), ako je to bežné napr. na mapách či v bežnej písomnej komunikácii. Potom totiž platí bod VI. 1.1 Pravidiel slovenského pravopisu, podľa ktorého sa takýto skrátený tvar (bez ohľadu na podobu neskráteného tvaru) začína veľkým písmenom, čiže napr.:

 • neskrátený tvar: Ulica osloboditeľov - skrátený tvar: Osloboditeľov
 • neskrátený tvar: Námestie hrdinov - skrátený tvar: Hrdinov

Toto pravidlo pre skrátené tvary sa (logicky) fakticky stalo relevantným až od roku 1991, pretože podľa (vyššie uvedeného) pravidla platného do roku 1991 bol pravopis neskrátených a skrátených tvarov v hlavnej časti názvu nevyhnutne automatický identický, t.j.:

 • do roku 1991: neskrátený tvar: ulica Osloboditeľov, skrátený tvar: Osloboditeľov (o je vždy veľké)
 • od roku 1991: neskrátený tvar: Ulica osloboditeľov, skrátený tvar: Osloboditeľov (v prvom prípade je o malé, v druhom je veľké)

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000 (Predhovor a kap. VI. 1.3.2 bod 6 a kap. VI. 1.1)
 2. http://jazykovaporadna.sme.sk/q/2786/

Iné projektyUpraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Ulica
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ulica
 •   Wikislovník ponúka heslo Ulica