Unified Extensible Firmware Interface

UEFI znamená angl. Unified Extensible Firmware Interface. Je to špecifikácia, ktorá definuje softvérové rozhranie medzi operačným systémom a platformovým firmvérom. Vychádza z EFI (Extensible Firmware Interface), ktorý navrhla firma Intel ako značne vylepšenú náhradu staršieho Legacy BIOS firmvéru historicky používaného na všetkých počítačoch platformy IBM PC kompatibilných. V súčasnosti túto špecifikáciu spravuje Unified EFI Forum.