Unipolárna pamäť alebo MOS pamäť je druh pamäti založenej na technológii MOSFET.

Opakom pojmu je bipolárna pamäť. Dnes sa pojem unipolárna pamäť už nepoužíva, pretože bipolárne pamäte sa už nevyrábajú a všetky dnes vyrábané polovodičové pamäte sú unipolárne, t. j. založené na MOSFET tranzistoroch.

V 70. rokoch boli unipolárne pamäte pomalšie než bipolárne, avšak mali menšiu spotrebu a dosahovala sa u nich vyššia hustota integrácie než u bipolárnych pamätí, teda boli výrobne lacnejšie a mali väčšiu kapacitu na puzdro. Po vylepšení MOSFET technológií a zvýšení rýchlosti unipolárnych obvodov bipolárne pamäte zanikli.

Unipolárna technológia Historicky najstaršia unipolárná technológia je technológia PMOS, ktorá využíva ako základný prvok štruktúru unipolárnych tranzistor s kanálom typu P. Vzhľadom k nízkej rýchlosti spínania a špatnej zlučiteľnosti s TTL logickými obvodmi bola pomerne rýchlo nahradená technológiou NMOS. Technológia označovaná CMOS (Complementary MOS) na rozdiel od predchádzajúcich nepoužívajú ako záťaž spínacieho prvku rezistor, ale aktívnu záťaž – tranzistor MOS typu P. Toto riešenie prináša úspory stratového výkonu v statickom režime, kde je jeden z tranzistorov v zavretom stave.