Určité číslo

Určité číslo je číslo zapísané číslicou. Opakom je všeobecné číslo.