Usenet (User's Network) - sústava vzájomne prepojených uzlov, ktoré si medzi sebou predávali sieťové news. Vznikla spolu so vznikom internetu. Časom sa z nej stala virtuálna sieť, resp. služba poskytovaná v rámci iných sietí.

Externé odkazy upraviť