Uznaný šport definuje Medzinárodný olympijský výbor, s cieľom podporiť olympijské hnutie. Patria sem niektoré športy, ktoré sú pod patronátom niektorej z medzinárodných športových federácií zaoberajúcich sa jedným, alebo viacerými športami na celosvetovej úrovni a zahrnujú národné športové organizácie v danom športe.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť