Vášeň je iracionálne pohnutie človeka, spôsobené vierou v blízkosť kvality, ktorá si zaslúži dôveru. Realizuje odpoveď fantázie na aktuálnu potrebu uspokojenia.

Ide o silný, dlhodobý cit, ktorý významne ovplyvňuje človeka a jeho myslenie i činnosti. Je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a dosiahnuť ciele; triedenie nie je ľahké, pretože vášní je veľké množstvo: vášne zberateľské, umelecké, čitateľské cestovateľské, vlastenecké a i.

Psychologická definícia vášne znie: silný, stály, všetko ovládajúci cit, ktorý dominuje nad ostatnými pohnútkami človeka a sústreďuje všetky jeho snahy a sily na predmet vášne. Príčiny vzniku vášne sú pomerne rôznorodé - môžu byť podmienené vedomým ideovým presvedčením, vychádzať z telesných pudov, môžu mať patologický pôvod (napr. pri paranoidnom vývine osobnosti) ( fanatizmus). Vášeň môže osobnosť prijať alebo sankcionovať, môže ju odcudzovať, prežívať ako niečo neželateľné, nutkavé. Hlavným znakom vášne je jej účinnosť, spojenie vôľových a emočných momentov. Jednota mravného, rozumového základu a vášne je často hybnou silou veľkých činov, hrdinstva, objavov.

Súvisiace články upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne čerpal tento článok)

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Vášeň