Védčina alebo jazyk véd alebo védsky sanskrit je staršia forma sanskritu (ojedinele považovaná za samostatný jazyk). Boli v ňom písané védy, najstaršie hinduistické literárne pamiatky.