Mimoriadne výnosy

Mimoriadne výnosy alebo výnosy z mimoriadnej činnosti sú také výnosy, ktoré vznikajú napr. predajom nepotrebného investičného majetku.