Výpočet dátumu Veľkej noci

Výpočet dátumu Veľkej noci sa v jednotlivých cirkvách odlišuje. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola ustanovená na nicejskom koncile (prvom všeobecnom) v roku 325.

Ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci sa teda môže odlišovať medzi jednotlivými rokmi až o viac ako jeden mesiac (od 22. marca do 25. apríla). Jarná rovnodennosť je „úradne“ stanovená na 21. marec podľa gregoriánskeho kalendára bez ohľadu na astronomickú skutočnosť (ktorá sa môže líšiť až o dva dni). V niektorých protestantských krajinách (napríklad v Nemecku, Švédsku a Dánsku) sa ale Veľká noc slávila počas niekoľkých desaťročí 18. a 19. storočia podľa astronomickej skutočnosti.

Pravoslávne cirkvi (s výnimkou pravoslávnych cirkví vo Fínsku a v Estónsku) používajú pre výpočet dátumu paschy juliánsky kalendár. Navyše zachovávajú kánon nicejského koncilu, že Veľká noc nesmie kolidovať so židovským sviatkom pesach. V praxi sa tak dátum Veľkej Noci vo východných cirkvách a na Západe môže odlišovať o 0 až 5 týždňov.

Algoritmus pre výpočet upraviť

Nasledujúci algoritmus sa používa pre výpočet dátumu Veľkej noci v cirkvách používajúcich gregoriánsky kalendár. Je odvodený z pravidelných týždenných, mesačných a ročných cyklov (lebo Veľká noc je v nedeľu a závisí na prvom splne po 21. marci):

 
 
 kde mod je zvyšok po delení. Okrem toho pre 20. a 21. storočie platia konštanty:
 
 

Potom

 
 

Pre marec platí:

Veľkonočná nedeľa  

Pre apríl platí:

Veľkonočná nedeľa  

Výpočty sa urobia oba, pre marec i apríl, a vyberie sa ten, ktorý vyhovuje. Ak je dátum Veľkej noci neskôr ako 25. apríla, tak sa posúva o týždeň skôr. Pre 20. a 21. storočie to platí pre roky 1981 a 2076.

Dátum Veľkej noci v najbližších rokoch upraviť

Rok Gregoriánsky kalendár Juliánsky kalendár
2023 9. apríl 16. apríl
2024 31. marec 5. máj
2025 20. apríl
2026 5. apríl 12. apríl
2027 28. marec 2. máj
2028 16. apríl
2029 1. apríl 8. apríl
2030 21. apríl 28. apríl
2031 13. apríl
2032 28. marec 2. máj
2033 17. apríl 24. apríl
2034 9. apríl
2035 25. marec 29. apríl
2036 13. apríl 20. apríl
2037 5.apríl
2038 25. apríl
2039 10. apríl ?
2040 1. apríl ?
2041 21. apríl ?

Pozri aj upraviť