Výslovnosť novogréčtiny

Toto je článok o výslovnosti novogréčtiny. V prvom riadku je vždy uvedená základná výslovnosť, v ďalších riadkoch odchýlky od tejto výslovnosti.

Výklad menej známych fonetických symbolov upraviť

 • [] znamená vyslovenú (nie grafickú) podobu
 • [ɣ] = niečo medzi g a račkovaným r
 • [ʝ] = dôrazné j
 • [ç] = niečo medzi ch a š (ako nem. ch v spisovne vyslovenom slove ich)
 • [ð] = ako angl. th v slove that
 • [θ] = ako angl. th v slove think
 • [ŋ] = nosové n
 • [ɱ] = nosové m
 • [ɾ] = slabé r

Poznámky:

 • Dole uvedené [c] je slovenské c (podľa systému IPA by sa písalo [ts]).
 • Dole uvedené [ť] je slovenské ť (podľa systému IPA by sa písalo [c]).
 • Dole uvedené [ď] je slovenské ď (podľa systému IPA by sa písalo [ɟ]).
 • Dole uvedené [ch] je slovenské ch (podľa systému IPA by sa písalo [x]).

Jednoduché hlásky upraviť

Písmeno Výslovnosť
Α α [a]
Β β [v]
Γ γ [ɣ]
[ʝ] pred [e], [i]
Δ δ [ð]
Ε ε [e]
Ζ ζ [z]
Η η [i]
[ʝ] ak je toto η neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto η neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
Θ θ [θ]
Ι ι [i]
[ʝ] ak je toto ι neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto ι neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
Κ κ [k]
[ť] pred [e], [i]
[g] po slove zakončenom na [n] na začiatku slova pred [a]/[o]/[u]/spoluhláska
[ď] po slove zakončenom na [n] na začiatku slova pred [e]/[i]
Λ λ [l]
[ľ] pred [i]
Μ μ [m]
[ɱ] pred [f],[v]
Ν ν [n]
[ň] pred [i]
[ŋ] pred κ, γ, χ
slabé [ŋ] na konci slova pred slovom na γκ-/κ-/χ-
slabé [m] na konci slova pred slovom na μ-/π-/μπ-/ψ-
[ɱ] na konci slova pred slovom na [f]-, [v]-
Ξ ξ [ks] (t. j. [x])
[gz] (najmä?) po [n], [m]
Ο ο [o]
Π π [p]
[b] na začiatku slova po slovách zakončených na [n]
Ρ ρ [r] (t. j. slovenské r)
[ɾ] niekedy pred samohláskami
Σ σ/ς [s] (znie skôr ako niečo medzi s a š)
[z] pred [v], [g], [d], [m], [n], [b] (a fakultatívne pred [r])
Τ τ [t]
[d] začiatku slova po slovách zakončených na [n]
Υ υ [i]
[ʝ] ak je toto υ neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto υ neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
Φ φ [f]
Χ χ [ch]
[ç] pred [e], [i]
Ψ ψ [ps]
[bz] (najmä?) po [n], [m]
Ω ω [o]

Poznámky:

Skupiny samohlások upraviť

Písmená Výslovnosť
αι [e]
άι [ai]
αϊ [ai]
άη [ai]
αϋ [ai]
αυ [av]
[af] pred neznelou spoluhláskou a na konci slova
ει [i]
[ʝ] ak je toto ει neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto ει neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
έι [ei]
εϊ [ei]
ευ [ev]
[ef] pred neznelou spoluhláskou a na konci slova
οι [i]
[ʝ] ak je toto οι neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto οι neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
όι [oi]
οϊ [oi]
ου [u]
υι [i]
[ʝ] ak je toto υι neprízvučné a stojí medzi [v]/[b]/[ð]/[d]/[r]/[m] a samohláskou (výnimky pozri *)
[ç] ak je toto υι neprízvučné a stojí medzi [f]/[p]/[θ]/[t]/[s]/[ks]/[ps]/[c] a samohláskou (výnimky pozri *)
ηυ [iv]
[if] pred neznelou spoluhláskou a na konci slova

Poznámky:

Skupiny spoluhlások upraviť

Písmená Výslovnosť
[dz] (ako v slovenčine)
ντζ [ndz] (dz ako v slovenčine)
[c]
ντσ [nc]
μπ [mb] alebo [b]
[b] na začiatku slova alebo po spoluhláske
[mp] v prevzatých (napr. angl.) slovách
ντ [nd] alebo [d]
[d] na začiatku slova alebo po spoluhláske alebo v prevzatých slovách
γκ [ŋg] alebo [g]
[g] na začiatku slova alebo po spoluhláske alebo v prevzatých slovách
[ŋď] alebo [ď] pred [e], [i] mimo začiatku slova
[ď] pred [e], [i] na začiatku slova
γγ [ŋg] alebo [g]
[ŋď] alebo [ď] pred [e], [i]
γχ [ŋch]
[ŋç] pred [e], [i]
γξ [ŋks]

Poznámka: Vždy keď by sa vo výslovnosti v jednom slove stretnú dve rovnaké spoluhlásky, vysloví sa len jedna, napr.: κόκκινο [koťino], αλλεπάλληλα [alepaľila], Σάββατο [savato], ευφ- [ef], ευβ- [ev]

Skupiny spoluhlások a samohlások upraviť

Písmená Výslovnosť
γγι(?/γγει/γγη/γγοι/γγυ/γγυι) podľa tabuliek vyššie
[ŋď] alebo [ď] pred pred [a]/[o]/[u]
γκι(?/γκει/γκη/γκοι/γκυ/γκυι) podľa tabuliek vyššie
[ŋď] alebo [ď] (na začiatku slova len [ď]) pred [a]/[o]/[u]
γι/γει/γη/γοι/γυ/γυι podľa tabuliek vyššie
[j] pred [a]/[o]/[u]
κι(?/κει/κη/κοι/κυ/κυι) podľa tabuliek vyššie
[ť] pred [a]/[o]/[u]
χι(?/χει/χη/χοι/χυ/χυι) podľa tabuliek vyššie
[ç] pred [a]/[o]/[u]
λι/λει/λη/λοι/λυ/λυι podľa tabuliek vyššie
[ľ] pred [a]/[o]/[u] (okrem prevzatých slov)
νι/νει/νη/νοι/νυ/νυι podľa tabuliek vyššie
[ň] pred [a]/[o]/[u] (okrem prevzatých slov)
λι podľa tabuliek vyššie
[ľ] pred [e]
νι podľa tabuliek vyššie
[ň] pred [e]

Poznámka: Táto posledná tabuľka platí len keď je [i] neprízvučné.

Externé odkazy a zdroje upraviť