Vývinová psychológia

Vývinová alebo vývojová psychológia je odbor psychológie zaoberajúci sa:

Často sa však uvažuje nad fylogenetickou psychológiou (fylogenézou) len ako nad antropogenetickou psychológiou, teda týkajúcej sa jediného živočícha: človeka: vývojová psychológia sa zaoberá psychickým vývojom ľudstva (fylogeneticky) alebo psychickým vývojom jedinca (ontogeneticky).[1]

Referencie upraviť

  1. Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (1999), „Psychológia vývojová“FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky (vyd. 2001-03-01)