Významné obdobia a dni vyhlasované OSN

Významné obdobia a dni vyhlasované OSN.

Medzinárodné desaťročia a rokyUpraviť

DesaťročiaUpraviť

 • 1993 – 2002 – Druhé desaťročie priemyselného rozvoja Afriky
 • 1993 – 2002 – Ázijské a tichomorské desaťročie osôb s postihnutím
 • 1993 – 2003 – Tretie desaťročie boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii
 • 1994 – 2004 – Medzinárodné desaťročie pôvodných obyvateľov sveta
 • 1995 – 2004 – Desaťročie OSN pre výchovu k ľudským právam
 • 1997 – 2006 – Desaťročie OSN za odstránenie chudoby
 • 2001 – 2010 – Druhé medzinárodné desaťročie za odstránenie kolonializmu
 • 2001 – 2010 – Medzinárodné desaťročie za kultúru mieru a nenásilia pre deti sveta

RokyUpraviť

 • 1959/60 – Medzinárodný rok svetových utečencov
 • 1965 – Medzinárodný rok spolupráce
 • 1967 – Medzinárodný rok turistiky
 • 1968 – Medzinárodný rok ľudských práv
 • 1970 – Medzinárodný rok vzdelania
 • 1971 – Medzinárodný rok činu boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii
 • 1974 – Medzinárodný rok svetovej populácie
 • 1975 – Medzinárodný rok žien
 • 1978 – Medzinárodný rok proti apartheidu
 • 1979 – Medzinárodný rok dieťaťa
 • 1981 – Medzinárodný rok invalidných ľudí
 • 1982 – Medzinárodný rok mobilizácie za sankcie proti Juhoafrickej republike
 • 1983 – Medzinárodný rok komunikácii
 • 1985 – Medzinárodný rok mládeže
 • 1986 – Medzinárodný rok mieru
 • 1987 – Medzinárodný rok prístrešku pre bezdomovcov
 • 1990 – Medzinárodný rok gramotnosti
 • 1993 – Medzinárodný rok domorodcov
 • 1994 – Medzinárodný rok rodiny a Medzinárodný rok športu a olympijského ideálu
 • 1995 – Medzinárodný rok tolerancie
 • 1996 – Medzinárodný rok odstránenia chudoby
 • 1998 – Medzinárodný rok oceánu
 • 1999 – Medzinárodný rok starších ľudí
 • 2000 – Medzinárodný rok vďakyvzdania
 • 2001 – Medzinárodný rok dobrovoľníkov
 • 2001 – Medzinárodný rok dialógu medzi civilizáciami
 • 2001 – Medzinárodný rok mobilizácie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a ďalšej netolerancii
 • 2002 – Medzinárodný rok hôr
 • 2002 – Medzinárodný rok ekoturistiky
 • 2003 – Medzinárodný rok pitnej vody
 • 2005 – Medzinárodný rok malých pôžičiek (microcredit)

Každoročne pripomínané dni a týždneUpraviť

 • 8. marec – Deň OSN práv žien a medzinárodného mieru
 • 21. marec – Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie
 • od 21. marca – Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii
 • 22. marec – Svetový deň vody
 • 4. apríl – Svetový deň povedomia o autizme
 • 3. máj – Svetový deň slobody tlače
 • 15. máj – Medzinárodný deň rodiny
 • 22. máj – Medzinárodný deň biodiverzity
 • od 25. mája – Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi z nesamosprávnych území
 • 25. mája – Deň Afriky
 • 31. mája – Svetový deň bez tabaku (WHO)
 • 4. jún – Medzinárodný deň detí, ktoré sa stali obeťou agresie
 • 5. jún – Svetový deň životného prostredia
 • 17. jún – Svetový deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha
 • 20. jún – Svetový deň utečencov
 • 26. jún – Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
 • 26. jún – Medzinárodný deň na podporu obetí týrania
 • prvá sobota v júli – Medzinárodný deň družstiev
 • 11. júl – Svetový deň populácie
 • 9. august – Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov sveta
 • 12. august – Medzinárodný deň mládeže
 • 8. septembra – Medzinárodný deň gramotnosti
 • 16. september – Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
 • 21. septembra – Medzinárodný deň mieru
 • 1. október – Medzinárodný deň seniorov
 • prvý pondelok v októbri – Svetový deň ľudských sídiel
 • druhá streda v októbri – Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof
 • 4.10. október – Medzinárodný týždeň vesmíru
 • 9. októbra – Svetový deň pošty
 • 10. októbra – Svetový deň duševného vlastníctva
 • 16. október – Svetový deň výživy
 • 17. október – Svetový deň za odstránenie chudoby
 • 24. október – Deň Spojených národov
 • 24.30. október – Týždeň za odzbrojenie

14. november – Medzinárodný deň diabetu

Ďalšie medzinárodné dni (mimo OSN)Upraviť

 • 21. marec – Medzinárodný deň materinského jazyka
 • 23. marec – Svetový meteorologický deň
 • 7. apríl – Svetový deň zdravia
 • 23. apríl – Svetový deň knihy a vydavateľských práv
 • 17. máj – Svetový deň telekomunikácií
 • 31. máj – Svetový deň bez tabaku
 • 23. august – Svetový deň pripomenutia obchodovania s otrokmi a jeho zrušenie
 • 8. september – Medzinárodný deň gramotnosti
 • posledný týždeň v septembri – Svetový deň námorníctva
 • 5. október  – Svetový deň učiteľov
 • 9. október – Svetový deň pošty
 • 10. október – Svetový deň duševného zdravia
 • 24. október – Svetový deň informácií o rozvoji
 • 20. november (nie je určené presne) – Svetový deň detí
 • 5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj
 • 7. december – Medzinárodný deň civilného letectva