Všepoľská mládež

Všepoľská mládež, po poľsky Młodzież Wszechpolska [muoďžež všechpolska], skratka MW, je poľská organizácia mladých, ktorá je charakteristická nacionalistickou a krajne katolíckou rétorikou. Vo svojom programe deklaruje, že jej cieľom je výchova mládeže v katolíckom a národnom duchu. Úzko spolupracuje s poľskou politickou stranou Ligou poľských rodín a často je považovaná za jej mládežnícku organizáciu a dokonca aj úderku.

Tretia ideová deklarácia z roku 1989 hovorí okrem iného o tom, že „národ je najvyššou dočasnou hodnotou. Prvou po Bohu láska patrí Vlasti a prvou po Bohu služba patrí vlastnému národu“. V rovnakom dokumente sa ohradzuje proti „doktrínam, ktoré hlásajú svojvôľu, liberalizmus, tolerancionizmus a relativizmus“.

HistóriaUpraviť

Všepoľská mládež vznikla v roku 1922, a 2. decembra 1989 bola obnovená z iniciatívy Romana Giertycha (v súčasnosti predseda LPR). Od roku 2001 organizácia spolupracuje s LPR.

Už v medzivojnových rokoch organizácia presadzovala ekonomický bojkot Židov a obmedzenie ich prístupu k vyššiemu vzdelaniu, v čase 2. svetovej vojny však odmietala nacistickú politiku a jej členovia bojovali v radoch Zemskej armády. Štruktúry organizácie boli v konšpirácii obnovené v rokoch 1943/1944 a rozbité komunistickými orgánmi v rokoch 1946/1947.

V súčasnosti organizácia deklaruje ako svoj cieľ výchovu mládeže v duchu národných a katolíckych hodnôt, nie politickú činnosť, ktorú však môžu vykonávať jednotliví členovia, ale nie v mene organizácie. Na kandidátkach LPR do parlamentných volieb v roku 2005 však Roman Giertych nahradil celý rad členov strany LPR práve členmi Všepoľskej mládeže, a to aj napriek protestom lokálnych organizácii strany a ďalšími členmi vedenia LPR.

KritikaUpraviť

Všepoľská mládež bola kritizovaná za to, že sa jej predstavitelia mnohonásobne angažovali v ideologických akciách s použitím násilia. Ako príklad možno uviesť akcie členov MW počas takzvaných Pochodov rovnosti (Parada Równości, ktoré organizovali organizácie homosexuálov a ktoré mali poukazovať na netoleranciu a nerovnoprávnosť osôb patriacich k sexuálnym menšinám) v júni 2005. Poľský bulvárny denník Fakt na jeseň 2005 zverejnil niekoľko rokov staré snímky zo stretnutia, kde vtedajší členovia MW (a nietorí z nich neskôr vysoko postavení členovia LPR) hajlovali (obvinení sa hájili tým, že zdvihnutou rukou si len objednávali ďalšie pivo).

Hymna Všepoľskej mládežeUpraviť

Złoty słońca blask dokoła,
Orzeł Biały wzlata wzwyż,
Dumne wznieśmy w górę czoła,
patrząc w Polski Znak i Krzyż,

Polsce niesiem odrodzenie,
Depcząc podłość, fałsz i brud,
W nas mocarne wiosny tchnienie,
W nas jest przyszłość'',
Z nami lud,

Naprzód idziem w skier powodzi,
Niechaj wroga przemoc drży,
Już zwycięstwa dzień nadchodzi,
Wielkiej Polski moc to my!
Wielkiej Polski moc to my!

Predsedovia Všepoľskej mládežeUpraviť

Známi predstaviteliaUpraviť

Pozri ajUpraviť


Externé odkazyUpraviť