V. stupeň ochrany prírody na Slovensku zakazuje oproti IV. stupňu ochrany navyše:[1]

  • zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt
  • stavať lesnú cestu alebo zvážnicu
  • zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie
  • osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál
  • rušiť pokoj a ticho
  • chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha
  • meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom
  • umiestniť stavbu

Referencie upraviť

  1. Ústredný portál verejnej správy [online]. slovensko.sk, [cit. 2021-04-06]. Dostupné online.