Valerius Antias bol rímsky analistický historik, ktorý žil v období Sullovej diktatúry v 1. storočí pred Kr. Jeho mnohozväzkové Annales (Anály) v 75 knihách pokrývajú históriu Ríma od jeho založenia do jeho čias.

Antiovo dielo je charakteristické prehnanými údajmi. Napríklad v rokoch, kedy iní historici nezaznamenávajú žiadne vojny, Antias hovorí o veľkých bojoch s ťažkými stratami.

Antiovo dielo použil ako jeden zo zdrojov neskorší historik Titus Livius.