Variabilné náklady

Variabilné nákladynáklady, ktoré sa so zmenou objemu výroby menia, napr. náklady na suroviny, mzdy, pohonné látky a pod.

Ich zmena s objemom výroby môže byť:

  • proporcionálna (tzv. proporcionálne náklady)
  • neproporcionálna (tzv. neproporcionálne náklady)
    • podproporciálna (tzv. degresívne náklady [technologické palivo])
    • regresívna (tzv. regresívne náklady [palivo])
    • nadproporcionálna (tzv. progresívne náklady [nadčas])