Varnášrama dharma

Varnášrama dharma alebo varna-ášrama dharma bol v staroindickej spoločnosti zavedený systém rozdelenia spoločnosti na štyri varny (spoločenské triedy) a štyri ášramy (duchovné stavy).

VarnyUpraviť

Varny:

  1. Brahmani - najvyššia vrstva - kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti
  2. Kšatrijovia - kasta bojovníkov, panovníkov, ktorý mali v rukách svetskú moc
  3. Vaišjovia - kasta obchodníkov, statkárov, poľnohospodárov
  4. Šúdrovia - remeselníci a pomocníci, najnižšia kasta. Nazývaní taktiež nečistí, odsúdení na len nečisté práce.

Každá skupina sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami a predpokladmi. Napríklad bráhmani boli inteligentní ľudia, ktorí boli odriekaví a svoj život venovali kultivácii a šíreniu védskeho poznania. Kšatrijovia boli tiež inteligentní, ale neboli tak odpútaní od svetského života a preto sa venovali vládnutiu.

Tento systém varien je založený na vlastnostiach človeka a nie je vecou narodenia sa v nejakej rodine.[chýba zdroj]

ÁšramyUpraviť

Ášramy:

  1. Brahmačárí - študent žijúci v celibáte (študentský vek)
  2. Grihasta - človek žijúci s rodinou (produktívny vek)
  3. Vánaprasta - človek v ústraní (dôchodkový vek človeka)
  4. Sanjásí - človek v duchovnom odriekaní (duchovný vek človeka)

ZdrojUpraviť

Externé odkazyUpraviť