Vartovka

strážna veža a rozhľadňa v Krupine

Vartovka je druh strážnej veže, súčasť opevnenia miest, u nás stavaný najmä počas tureckých nájazdov na Uhorsko. Pôvodne stála vartovka vo väčšine väčších miest, dodnes sa ich však zachovalo len málo, ako napríklad vartovka v Krupine, slúžiaca dnes ako rozhľadňa.

Vartovka
Obranná budova
Krupinská vartovka
Zvyčajná výška 20 m
Materiál zvyčajne kameň a drevo
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: