Veľhornatina

(Presmerované z Veľhory)

Veľhornatina alebo veľhory je územie (geomorfologický tvar) s mimoriadne členitým georeliéfom. Pre Slovensko (a Česko) je definovaná ako územie (geomorfologický tvar) s mimoriadne členitým georeliéfom a s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou nad 641 m. Často sa uvádza aj, že sa veľhornatina, prípadne jej vrcholy, musia nachádzať v nadmorskej výške nad 1 500/1 600/2 000 či 2 500 m n. m.

Podľa inej definície sú veľhory pohorie nad vrstevnicou 1 500 m n. m. či 2 500 m n. m. a so znakmi glaciálnej a periglaciálnej modelácie.

Niekedy sa veľhory ešte ďalej delia na stredné veľhory a vysoké veľhory.