Veľký otvor alebo záhlavný otvor (lat. foramen magnum) je najväčší nepárový otvor do lebečnej dutiny. Nachádza sa v záhlavnej kosti, na báze lebky. Slúži ako "brána" pre predĺženú miechu, cievy a nervy; spája lebečnú dutinu s vertebrálnym kanálom.

Záhlavná kosť z pohľadu zvonku a zospodu. Foramen magnum je veľký otvor v jej prednej časti. (Gray´s Anatomy, 1918)
Záhlavná kosť z pohľadu zvnútra a zvrchu. Foramen magnum je veľký otvor v jej prednej časti. (Gray´s Anatomy, 1918)

Tvorí anatomické centrum záhlavnej kosti, ktorú tak rozdeľuje na 4 časti:

  • prednú - pars basilaris
  • párove bočné - partes laterales
  • zadnú - šupinu záhlavnej kosti, squama occipitalis

Cez foramen magnum prechádzajú:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  • Čihák a kol. Anatomie I.
  • Feneis H. Anatomický obrazový slovník. Grada, 1996.
  • Gray´s Anatomy, 1918
  • Sinělnikov R. D. Atlas anatomie člověka. Avicenum, 1970.