Veda o výtvarnom umení

Veda o výtvarnom umení je umenovedná disciplína, ktorej objektom je oblasť výtvarných umení (maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo, architektúra, umelecké remeslo, aplikované umenie, priemyselný dizajn). Pritom jednotlivé odvetvia výtvarného umenia neskúma len osve, ale aj v ich duchovnom súhrne hmotnej kultúry minulosti, súčasnosti, ba i projektovanej budúcnosti.

Zahŕňa dejiny výtvarného umenia, teóriu výtvarného umenia a kritiku výtvarného umenia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok