Vedecký kongres

Vedecký kongres je podujatie osobitého, najčastejšie medzinárodného významu, zamerané na výmenu výsledkov ľudského poznania z vedných oblastí.

Účastníkmi sú zvyčajne významné osobnosti, počet účastníkov presahuje 300. Prevažne ide o cudzie osoby. Rokovania sa uskutočňujú v pléne, prípadne v sekciách (blokoch, skupinách). Výsledky rokovania majú vedecký význam.

Podobný pojem je zjazd; ten sa používa hlavne na označenie stretnutí členov alebo delegátov politických strán, spoločenských organizácií a pod.