Vedecký pojem je jeden z produktov vedy, napr. fyzikálny pojem. Vedecký pojem niečoho je taký významový útvar, ktorý slúži ako jeden z hlavných nástrojov ovládnutia niečoho človekom.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.