Vejárový motor

Vejárový motor alebo motor s valcami do W je typ trojvalcového alebo trojradového piestového spaľovacieho motora, ktorého osi krajných valcov resp. polroviny krajných radov valcov sú šikmo sklonené a súmerné okolo zvislej osi prostredného valca, resp zvislej polroviny prostredného radu valcov. [1] Všetky valce sú nad kľukovým hriadeľom, priečny rez motora je v tvare písmena W.

Dvanásťvalcový vejárový motor Napier Lion

ReferencieUpraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.