Velje je jazero v Rusku.

Velje

Prehradením odtoku rieky Javona bolo celé povodie Velje pripojené k povodiu jazera Šlino. Cez jazero Šlino a z nej odtekajúcu rieku Šlina sa voda z Velje dostáva do rieky Cna. Tá ústi do Hornovolockého vodného systému.

Literatúra

upraviť

V tomto článku boli použité informácie z Veľkej Sovietskej encyklopédie.