Veselohra je buď synonymum pre komédia alebo len ľahší komický dramatický útvar, teda obmena komédie.