Vibráto je technika používaná hráčmi na strunové nástroje, pri ktorej po zahratí tónu jemne pohybujeme palcom do strán.

vibrato

Pozri ajUpraviť