vibrato

Vibráto je technika používaná hráčmi na strunové nástroje, pri ktorej po zahratí tónu jemne pohybujeme palcom do strán.

Pozri ajUpraviť