Videokazeta

Videokazeta VHS
Útroby videokazety

Videokazeta je audiovizuálny nosič obsahujúci magnetickú pásku, na ktorú možno zaznamenať obraz, zvuk a doplnkové informácie (indexy, časový kód). Vyrábať sa začali v roku 1976.

Podľa charakteru signálu, ktorý je na ne zaznamenávaný, môžeme videokazety rozdeliť na analógové alebo digitálne.

Pretože existuje rad vzájomne nekompatibilných spotrebných aj profesionálnych systémov pre záznam obrazu, bolo a je videokaziet viac druhov než u podobného nosiča zvuku – audiokazety.

Analógové systémy a videokazety
Digitálne systémy a videokazety
  • Spotrebná oblasť
  • Profesionálna oblasť
    • Polpalcový Betacam SX, MPEG IMX, Digital Betacam a jeho HDTV verzie HDCAM
    • Štvrť palcový DVCAM, DVCPRO a jeho HDTV verzie DVCPRO HD
    • Staršie alebo nerozšírené systémy D1, D2, D3, D5, D9

V spotrebnej oblasti analógové videokazety ustúpili optickým diskom DVD, vo videokamerách boli analógové videokazety postupne nahradené digitálnymi.

V profesionálnej oblasti bol prechod od analógových k digitálnym systémom a videokazetám ešte nápadnejší. V budúcnosti možno očakávať prechod od videokaziet k optickým alebo pevným diskom aj vo videokamerách vďaka okamžitému prístupu k jednotlivým scénam pri strihu. Perspektívnou novinkou je nahrávanie na pamäťové karty.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Videokazeta na českej Wikipédii.