Viera Marková (rod. Kleinová) (* 26. október 1952, Martin) je vysokoškolská pedagogička.

Viera Marková
vysokoškolská pedagogička
Narodenie26. október 1952 (71 rokov)
Martin

Životopis

upraviť

V roku 1972-1977 štúdium na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici, 1988 PhD., 1998 doc. Od roku 1977 pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (predtým FESCR VŠE), 1983 hospodárska stáž, 1989-1991 ved. Katedry drobného a stredného podnikania, zástupkyňa ved. Katedry manažmentu a marketingu, 1994-1996 prodekanka pre štúdium EF UMB Banská Bystrica, 1997-1999 zástupkyňa ved. Katedry podnikového hosp. EF UMB, od 1999 je vedúcou Katedry podnikového hospodárstva EF UMB v Banskej Bystrici. Je autorkou odbornej publikácie, autorkou a spoluautorkou skrípt a učebných textov, publikovala vedecké štúdie v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach, referáty, ktoré odzneli na vedeckých konferenciách, výskumné štúdie a priebežné správy. Od 1990 je členkou redakčnej rady časopisov Ekonomických rozhľadov a od 2000 Ekonomika a spoločnosť. Absolvovala zahraničné študúdijnú pobyty, zúčastnila sa 2-mesačného prednáškového pobytu na University of South Carolina, HRTA Offise, Columbia (USA, 1994).

Ocenenie

upraviť
  • Roku 1999 Cena rektora UMB Banská Bystrica
  • Faktory ovplyvňujúce rozvoj malých a stredných podnikov, Banská Bystrica roku 1998

Literatúra

upraviť
  • Who is Who v Slovenskej republike

Externé odkazy

upraviť