Vikariát je cirkevná územná jednotka, ktorá zahŕňa väčšie územie.

Pre správu biskupského vikariátu biskup obyčajne menuje vikára, ktorý je kňazom, prípadne pomocným biskupom. Správcu apoštolského vikariátu menuje rímsky pápež, môže ním byť kňaz alebo aj biskup.

Pozri aj

upraviť