Vinajapitaka (-pálijský kmeň; význam: kôš disciplíny) alebo Vinajapitakam (-pálijský nominatív) je prvý z troch "košov" Tripitaky. Obsahuje zásady budhistickej mníšskej rehole, príkazy a zákazy a rozprávania o okolnostiach ich vzniku a ustanovenia.