Viskozimeter

Viskozimeter je prístroj na meranie vnutorného trenia kvapaliny - viskozity.

Viskozimetre možno rozdeliť na:

  • prietokové
  • výtokové
  • telieskové
  • rotačné
  • oscilačné

Výtokové viskozimetreUpraviť

Kvapalina vyteká kapilárou do odmernej nádoby pôsobením vlastnej tiaže. Čím menšie množstvo kvapaliny vytečie za jednotku času, tým je vyššia viskozita. Meranie môže byť ovplyvnené kapilárnou vzlínavosťou.

Telieskové viskozimetreUpraviť

Kvapalinou pôsobením tiaže padá známe teliesko. Čím pomalšie padá tým je viskozita väčšia. Pri výpočte viskozity treba brať do úvahy hustotu telieska a kvapaliny.

Bublinkové viskozimetreUpraviť

Používajú sa na rýchly odhad viskozity. Meria sa rýchlosť, ktorou bublinka prejde kvapalinou.

Meranie viskozity je veľmi dôležité napríklad pri mazacích olejoch. Viskozita je silne závislá aj od teploty, preto sa zostrojujú viskózne krivky. Obvykle s rastúcou teplotou viskozita klesá.