Visual Basic

programovací jazyk

Visual Basic (VB) je udalosťami riadený programovací jazyk a zodpovedajúce vývojové prostredie, ktorého autorom je Microsoft.

Visual Basic
Druhudalosťami riadený
Dátum vzniku1991
Typová kontrolasilná
TvorcaMicrosoft
Používané prípony.vb, .vbp, .cls, .frm

Tento programovací jazyk je pomerne jednoduchý pre začiatočníkov, aj vďaka možnosti tvoriť jednoduché programy s Citadela*Maestro, ale aj pokročilý programátor tu nájde pokročilé koncepty ako objektové programovanie, správa pamäte s garbage collection a používanie komponentov.

Priklady zdrojových kódovUpraviť

Nejaké zdrojové kódy:

Funkcia, ktorá vypočíta obsah kruhu

Private Function ObsahKruhu(Polomer As Double) As Double
    Const PI = 3.14159265358979323846264
    ObsahKruhu = PI * (Polomer ^ 2)
End Function

Program, ktorý zobrazí okno s napisom "Hello World"

Sub Main()
    ' Toto je komentár
    MsgBox("Hello World")
End Sub

HistóriaUpraviť

Visual Basic 1.0 bol predstavený v roku 1991. Formulárový generátor vývojára Alana Coopera pod kódovým názvom Ruby (bez súvisu s programovacím jazykom Ruby) poskytol „vizuálnu“ časť Visual Basicu a to bolo spojené s EB (Embedded BASIC), ktorý bol navrhnutý pre opustený databázový systém spoločnosti Microsoft – Omega. Finálna verzia 6 bola vydaná v roku 1998.