Vitalizmus (literatúra)

Vitalizmus je umelecký, najmä literárny, smer zo začiatku 20. storočia. V slovenskej a českej literatúre sa niekedy pokladá za spojovací článok medzi impresionizmom a poetizmom.

Literárny vitalizmus sa šíril z Francúzska po 1. sv. vojne. Prejavil sa aj na Slovensku. Najvýznamnejšími predstaviteľmi na Slovensku boli Ján Smrek a čiastočne Ján Poničan.

Vitalistickí básnici podávajú slnečné, harmonické stránky života, tešia sa jednoduchých vecí, tešia sa najmä zo všetkého, o čo ľudí okradla (prvá svetová) vojna. Vyznačujú sa senzualizmom, zmyslovým materializmom a epikureizmom. Často obchádzajú akékoľvek problémy.