Vlastnícky vzťah

Vlastnícky vzťah je vzťah medzi vlastníkom a ním vlastneným objektom. Podrobnosti pozri pod vlastnícke právo.