Voľný čas

časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností

Voľný čas je časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností (spánku, jedenia, cestovania do zamestnania, práce v domácnosti a pod.) a ktorú človek využíva na regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo voľnom čase sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby (čítanie, návštevy divadiel, múzeí, kín a pod.), uskutočňuje sa verejno-politická aktivita, starostlivosť o deti, stretnutia s priateľmi a pasívny odpočinok.

Voľný čas

Externé odkazyUpraviť