Voľný čas

časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností
Voľný čas

Voľný čas je časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností (spánku, jedenia, cestovania do zamestnania, práce v domácnosti a pod.) a ktorú človek využíva na regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo voľnom čase sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby (čítanie, návštevy divadiel, múzeí, kín a pod.), uskutočňuje sa verejno-politická aktivita, starostlivosť o deti, stretnutia s priateľmi a pasívny odpočinok.

Externé odkazyUpraviť