Pomalobežný motor

(Presmerované z Voľnobežný motor)

Pomalobežný motor, menej vhodne voľnobežný motor, je piestový spaľovací motor so strednou piestovou rýchlosťou pri menovitých otáčkach menšou ako 6,5 m.s-1.

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.