Vodný kanál

umelý vodný tok

Vodný kanál alebo kanál (v prípade stoky častejšie len kanál) je umelý vodný tok (otvorený aj krytý) resp. príslušné umelé koryto, spravidla so spevnenými aspoň bokmi, presnejšie:

  • náhon (kanál na prívod vody k turbíne alebo vodnému kolesu alebo na zavlažovanie)
  • odpad (kanál na odvod vody z vodných motorov alebo z pôdy)
  • stoka (kanál využívajúci tok vody na odplavenie určitých hmôt, napr. dreva alebo nečistôt, alebo na odvod dažďovej vody; hlavná časť kanalizácie; staršie je stoka aj kanál spájajúci vodné toky)
  • beztlakový nekrytý privádzač na prívod (pitnej) vody, pozri pod privádzač
  • plavebný kanál alebo prieplav (kanál vytvárajúci novú plavebnú cestu)
  • zavlažovací kanál, slúžiaci ako prívod vody
  • športový kanál (kanoistický kanál alebo veslársky kanál)