Vodný roztok je roztok, v ktorom je ako rozpúšťadlo použitá voda. V chemických vzorcoch a rovniciach sa označuje skratkou aq. písanou buď v dolnom indexe alebo v zátvorke.

Sodíkové ióny rozpustené vo vode.