Vodnatieľka (iné názvy: vodnateľnosť, hydrops, hydropsia) je v užšom zmysle abnormálne nahromadenie telesnej tekutiny v telovej dutine, v širšom zmysle aj edém alebo anasarka.

Príkladmi sú brušná vodnatieľka, vodnatieľka mozgu, vodnatieľka osrdcovníka či celotelová vodnatieľka.