Vpád pasovských, vpád armády arcikniežaťa Leopolda Pasovského – bojovného pasovského biskupa a bratranca cisára Rudolfa II. Habsburského do Čiech.

So súhlasom cisára vojsko, pôvodne sústredené v Porýní, vpadlo v januári 1611 do Čiech s cieľom napomôcť Rudolfovi k vráteniu mocenských pozicií proti svojmu bratovi Matejovi. Vojsko pritiahlo až k Prahe a v polovici februára obľahlo Pražský hrad. Jeho vyčíňanie prerástlo v bezbrehé rabovanie, čo vyvolalo nevôľu nielen u obyvateľstva, ale i u predstaviteľov českých stavov. Tí na zastavenie vyčíňania vojakov povolali do Prahy Rudolfovho brata Mateja. V marci 1611 bol vpád zastavený a jeho účastníci z Čiech vypudení. Výsledkom vpádu bola v apríli 1611 abdikácia cisára Rudolfa II. na českého kráľa a zvolenie Mateja II. za českého kráľa.