Vyššie overenie alebo superlegalizácia je úradné overenie slovenskej verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu alebo orgánom v štátu v cudzine.

Formy vyššieho overenia Upraviť

Externé odkazy Upraviť